Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden vehuur van Toiletwagens 1.0

Orderbevestiging

1.. Bij opdracht voor het plaatsen van een toiletwagen, wordt dit altijd schriftelijk bevestigd middels een orderbevestiging, tenzij door DieVerhuur anders is bepaald.

Annulering

2.. Annuleren is alleen mogelijk tot drie weken v��r de plaatsing van de opdracht middels een schriftelijke annulering door de huurder aan DieVerhuur. DieVerhuur zal deze annuleringen bevestigen, hieraan zijn geen kosten verbonden.

3.. Voor elke annulering die valt binnen de gestelde annuleringstermijn van 3 weken zal DieVerhuur de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • A. 3 weken voor plaatsingsdatum 50% van de bevestiging
  • B. 2 weken voor plaatsingsdatum 75% van de bevestiging
  • C. 1 week voor plaatsingsdatum 100% van de bevestiging

Aansprakelijkheid en risico

4.. Vanaf plaatsing t/m het verwijderen van de toiletwagen draagt de huurder de volledige aansprakelijkheid.

5.. Het gebruik van de toiletwagen geschied op eigen risico. DieVerhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade hoe dan ook.

6.. Huurder is en blijft verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten voor het gebruik van water, stroom, riool en/of afwatering en andere bijkomende kosten.

Plaatsing

7.. Huurder dient minimaal 2 weken van tevoren op te geven waar de toiletwagen geplaatst zal gaat worden d.w.z locatie, afstand van de toiletwagen naar de afvoerput, de afstand naar de stroomvoorziening, de afstand naar de watervoorziening en de toestand van het terrein.

8.. Huurder dient er voor te zorgen dat de toiletwagen zo dicht mogelijk bij een afvoer staat.

9.. Huurder dient er voor te zorgen dat de toiletwagen zo dicht mogelijk bij toevoer van elektriciteit en water-aansluiting geplaatst kan worden.

10.. Huurder dient er voor te zorgen dat er gebruik gemaakt kan worden van water en stroom (16A). Indien het plaatsen van de toiletwagen op een voor ons moeilijk bereikbare plaats zoals een weiland en/of onverhard terrein, dan dient huurder zowel bij het plaatsen als bij het verwijderen ervoor te zorgen dat er voldoende mankracht en/of een loader/tractor aanwezig is die de toiletwagen op/van zijn plaats kan trekken. DieVerhuur kan in overleg met de huurder verlangen dat de huurder gebruik dient te maken van rijplaten.

11.. Het is verboden om stickers, plakband in welke vorm en grootte dan ook, aan te brengen op de toiletwagen.

12.. Bij het ophalen van de toiletwagen dient deze schoon opgeleverd te worden en dienen de toiletten schoongemaakt en doorgetrokken te worden, anders dienen wij schoonmaak kosten in rekening te brengen.

Schade, vernieling en schoonmaakkosten

13.. Schade van welke aard dan ook, wordt verhaalt op de huurder en/of degene die de toiletwagen heeft geboekt. Door het tekenen van de orderbevestiging accepteert de huurder de leveringsvoorwaarden en neemt daarmee alle aansprakelijkheid op zich.

14.. Vernielingen en/of beschadigingen aan zowel de binnenkant en/of de buitenkant van de toiletwagen of het ontbreken van (aansluit-) materialen e.d. alsmede het verwijderen van stickers, plak-resten, graffiti e.d. en het schoonmaken van vuile toiletten komen voor rekening van de huurder.

Mobiel sanitair of koelwagen huren?

Wij denken graag met u mee. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.